Dagvoorzitterschap

Een dagvoorzitter, debatleider of interviewer creëert een prettige sfeer, luistert goed, dringt door tot de kern, zet zichzelf niet centraal en heeft oog voor actualiteit.

De afgelopen jaren heb ik uiteenlopende bijeenkomsten geleid voor talloze opdrachtgevers. Variërend van symposia, inspraakavonden en politieke talkshows, tot de presentatie van culturele evenementen en prijsuitreikingingen.

Graag denk ik mee bij de inhoudelijke voorbereiding en totstandkoming van uw bijeenkomst.

Opdrachtgevers

Provinsje Fryslân, gemeente Leeuwarden, gemeente Heerenveen, Tresoar, gemeente Tytsjerksteradiel, Fietsersbond, gemeente Dongeradiel, Zienn, gemeente Achtkarspelen, talkshow Het Gesprek van Leeuwarden, gemeente Weststellingwerf, gemeente Ooststellingwerf, Atelier Fryslân, Fryslân Unlimited, Keunstwurk, Ark Fryslân, Rabobank Heerenveen-Gorredijk, Rabobank Drachten-Ureterp, Zorggroep Alliade, Jazzfestival Leeuwarden City Jam, Koploperproject Smallingerland, Kearn Tytsjerksteradiel, Ondernemersvereniging Leeuwarden